Tuesday, November 20, 2018

Al-Imran Ayat 18


3.3.18  

Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 18:
.

Ringkasan tafsir;

Dalam ayat ini menyatakan bahawa “sahadah” yang besar yang dalam kitab Allah Azza Wajalla, tiada tuhan melainkan Allah dan malaikat berserta orang berpengetahuan naik sebagai saksi, Allah berdiri dengan adil  yang maha perkasa lagi bijaksana.


.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan,
11~20,
 [GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8 


No comments:

Post a Comment