Tuesday, November 20, 2018

Al-Imran Ayat 17

3.3.17
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 17:


Ringkasan tafsir;
Takwa itu adalah orang yang sabar dan benar yang patuh mengikut perintah Allah, sentiasa memberi nafkah serta memohon ampun setiap hari pada akhir malam (tahajjud) ;- 
1.Sabar menunaikan kewajipan, sabar diuji kemiskinan dan sakit dan masa perang.
2. Benar pada ucapan dimulut dan dihati.
3. Patuh yang penuh khusyuk yang menjiwai ibadat siang malam.
4. Memberi nafkah merupakan pemberian wajib, zakat adalah wajib, dan sedekah sunat kepada diri sendiri dan ahli keluarga kerabatnya yang terdekat jiran tetangga bagi merapatkan sliaturrahim dikalangan ahli dan jiran sekeliling.

5. Mohon Ampun sepanjang akhir malam (tahajjud) hingga terbit fajar yang dilakukan selalu hingga menjadi kebiasaan bagi mereka. 

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 11~20,
 [GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    No comments:

Post a Comment